To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Przystanek Alaska - Northern Exposure
Forum Miłośników serialu Przystanek Alaska

Zloty miŁOŚników Przystanku Alaska - pomys? na zlot "Przystanek Alaska 2007"

zielony - 2006-12-03, 15:55

jak vrooom nazbiera grzybków to si? sko?czy halucynacjami :558: :557: :559:
fleish - 2006-12-04, 11:32

vroooom napisał/a:
Griby mog? zbiera?, nie ma sprawy. Jest tylko ma?y problem- nie znam si? na nich, tak wi?c jecie na w?asn? odpowiedzialno??.


no problemo, ja przebiore

to co odpadnie damy zielonemu :D i ch?tnym na kosmiczny dzie? morrisa

ps. podoba mi sie pomys? pandana na "dzie?" barbary

zielony - 2006-12-04, 19:49

a co my?lisz ?e si? przestrasz? ????

nie takie grzyby si? jada?o !!!

najwy?ej zmienie kolor

Wiesia - 2006-12-04, 19:50

Zlot ma trwac jednak tydzien, wiec umieszcze 'barbare' w planach
vroooom - 2006-12-04, 19:53

Tydzie?... Szkoda... Zazdroszcz? tym którzy b?d? przez ca?y tydzie?. Z drugiej strony nie wiem czy bym wytrzyma? przez 168 godzin w warunkach biwakowych. Za stary jestem i zbyt wymagaj?cy :D
Anonymous - 2006-12-04, 20:27

Przy??czam si? do vrooooma...starsi tak maj?, troch? wygody na stare lata jest niezb?dne :D
Podjad? na weekend.

czesmen - 2006-12-05, 09:54

Jest jedno wyj?cie - wzi?? delegacje s?uzbow? i jecha? na ca?y tydzie? :fuckyou2:
vroooom - 2006-12-05, 11:39

Trzymam ci? za s?owo Czes- mam nadziej? ?e nie dasz plamy jak rok temu. W ko?cu kto? musi rozrabia? na tym zlocie- nie tylko Vrooom.
Wiesia - 2006-12-05, 19:53

Dzie? pierwszy:
Od rana czas n zakwaterowanie i rejestracj?.
• 19.00 Oficjalne otwarcie zlotu.
• 20.00 - Seans ulubionych odcinków. (w przerwach dyskusja o Alasce, Cicely i bohaterach serialu)
Dzie? drugi:
• 11.00 Poznajemy polskie Cicely – spacer po okolicy (poznanie terenu, b?dzie przydatne w innych planowanych zaj?ciach)
• 15.00 Joel i popsuty prysznic – k?piel w jeziorze
• 17.00 Projektowanie i wykonanie totemu – pami?tki po Zlocie mi?o?ników Przystanku Alaska w roku 2007.
• 21.00 Seans ulubionych odcinków. (w przerwach dyskusja o Alasce, Cicely i bohaterach serialu)
• 23.00 Indianie – Ognisko i opowiadanie india?skich przypowie?ci np. o Kruku. Najlepsza opowie?? zostanie nagrodzona.
Dzie? trzeci:
• 12.00 Shelly – konkurs na najlepsza „m?dro??” ?yciow?.
• 14.00 – 18.00 Przygotowania do konkursu ta?ca, czas na indywidualne treningi. (wskazane: obejrze? odcinek, w którym Marilyn uczy Hollina ta?czy?)
• 19.00 Marilyn i Holling – konkurs ta?ca, najlepsze pary b?d? nagrodzone.
• 22.30 Barbara i Maurice – podchody (podzia? na dwie dru?yny: ekip? policjantów i ekip? zbieg?ych skrzypków)
Dzie? czwarty:
• 12.00 Marilyn - Kalambury, podczas których wolno mówi? tylko ACHA, UHM itp.
• 17.00 Adam - Wszyscy ch?tni uczestnicy zlotu zajmuj? si? przygotowaniem wystawnej kolacji, która zostanie podana tego samego wieczoru.
• 20.00 - Holling - Kolacja w Barze u Hollinga, najlepsze dania zostan? ocenione.
• 21.30 - Seans ulubionych odcinków. (w przerwach dyskusja o Alasce, Cicely i bohaterach serialu)
Dzie? pi?ty:
• 11.00 Ed - Kr?cenie jednego odcinka serialu. (potrwa to przez ca?y dzie?)
• 20.00 - Seans odcinków.
• 22.00 - Maurice i Rick - ?ladami wielkiego astronauty i w poszukiwaniu spadaj?cego satelity - ogl?danie gwiazd przy ognisku.
Dzie? szósty:
• 11.00 - Maggie - Festiwal samolotów i latawców. (O ile pogoda pozwoli, b?dziemy puszcza? wcze?niej przygotowane Alaska?skie latawce) Ewentualnie, konkurs na z?ot? r?czk? (zmiana kó? w samochodzie na czas itp.)
• 15.00 - Joel - Turniej golfa im. Joela Fleischmana.
• 19.00 - Bieg byków.
• 21.00 - Seans ulubionych odcinków.
• 00.00 - Aurora Borealis - Pokaz iluminacji ?wietlnej, podobnej do tej zaprezentowanej w odcinku Northern Lights.
Dzie? siódmy:
• 11.00 - Quiz wiedzy o serialu.
• 14.00 - Podsumowanie zlotu, rozdanie nagród i przyznanie tytu?ów. (Np. Tytu? Gadatliwy jak Marilyn dla zwyci?zcy kalamburów, Rozta?czony jak Holling, Kucharz prawie jak Adam itp.)

chrisstevens - 2006-12-06, 13:52

?wietny plan. Mam tylko jedn? uwag?...
Cytat:
• 11.00 Ed - Kr?cenie jednego odcinka serialu. (potrwa to przez ca?y dzie?)

Je?li chcemy nakr?ci? co najmniej 20 minut, nie mówi?c ju? o 45 minutach, jakie zazwyczaj s? w Alasce, to zdecydowanie uwa?am, ?e trzeba by na to przeznaczy? wi?cej ni? 9 godzin. Duble, duble i jeszcze raz duble - zajmuj? one strasznie du?o czasu - tego nauczy?em si? robi?c amatorskie filmy. Proponuj?, ?eby ka?dego dnia ze dwie-trzy godziny przeznaczy? na kr?cenie. Wtedy zd??ymy nakr?ci? ten odcinek. :)

Anonymous - 2006-12-12, 18:34

Caly tydzien to za dlugo.
fleish - 2007-01-19, 13:19

za d?ugo, nie za d?ugo - zobaczymy, ale podajcie jaki? termin w przybli?eniu np. I po?owa sierpnia czy co?
chrisstevens - 2007-01-26, 19:21

W czasie ferii zimowych, które w?a?nie mi si? zacz??y, b?d? si? zajmowa? pisaniem scenariusza do naszego odcinka... No i w?a?nie. Czekam na wasze sugestie. W którym momencie serialu ma si? odgrywa? ten odcinek? Po jego zako?czeniu, czy gdzie? w ?rodku? Moim zdaniem lepiej w ?rodku, bo filmowanie powrotu Joela do Cicely mog?oby nam nie wyj??.... Ale sam nie wiem... Pomó?cie, podajcie swoje pomys?y. :)
Anonymous - 2007-01-27, 15:11

Joel przyje?d?a do Cicely...dla kogo by to zrobi?...dla Maggie...co si? dzieje, ?e przyje?d?a dla niej(jest chora, mia?a wypadek lotniczy...a mo?e dostaje zaproszenie na jej ?lub i Chrissa?)...i dzia?aj dalej chriss ;) Powodzenia :)
pandan - 2007-01-27, 15:29

Pomys? Andy'ego jest spoko, Chris te? ma racj?, mówi?c, ?e kr?cenie zajmie nam sporo czasu, mam troch? do?wiadczenia z nagrywaniem muzy i jest chyba podobnie jak z filmami, je?li nie jeste? jazzmanem to duble, duble i duble...Fajnie b?dzie uczyni? z kr?cenia taki sta?y punkt programu, bo jak robi? to w jeden dzie? to pewnie si? jako? rozmyje, a przecie? b?dzie to kamie? milowy w historii zlotu. Mo?na wi?c zastosowa? pomys? Andy'ego jako punkt wyj?cia lub wbi? si? w ?rodek serialu i zrobi? tak? "boczn? ?cie?k?" w rozwoju akcji. Howgh.

[ Dodano: 2007-01-27, 15:31 ]
Chris, mi si? w?a?nie ferie ko?cz?... :567: Ty to masz dobrze, mi pozostaje zalewanie smutku...

[ Dodano: 2007-01-27, 15:35 ]
Aaaaaaaaaaaa, i nie ma bata, musi by? motyw z Adamem, s?yszysz Chris, MUSI!!!!!!!!!!, dodawa? nie musz?, ?e ostrz? sobie z?by na rol? Adama (Chris, kto pisze dialogi Adama? ;) )

[ Dodano: 2007-01-27, 15:38 ]
Bardzo mi si? [podoba pomys? Wiesi z robieniem totemu, mo?na pomy?le? o tym, jakie przedmioty czy co? innego dobrze reprezentuj? ka?dego z g?ównych bohaterów, to mo?e by? hit zaraz po kr?ceniu odcinka

chrisstevens - 2007-02-10, 16:30

Widz?, ?e tegoroczny zlot LOST odb?dzie si? 20-26 sierpnia...
Lo?ciaki to fajni ludzie, nic do nich nie mam, zreszt? sam jestem fanem Lost, cho? oczywi?cie w mniejszym stopniu, ni? Alaski. :) Ale, przechodz?c do rzeczy, poprzedni zlot, cho? niew?tpliwie malowniczy, by? baaardzo t?oczny ze wzgl?du na Lo?ciaków w?a?nie. (No i przez nich mieli?my te? mocno ograniczony dost?p do "Eda" :( ). Równie? starzy bywalcy zlotu (Wiesia, Aneta i reszta ekipy) twierdzili, ?e w poprzednich latach, kiedy zlot mieli?my oddzielnie, by?o o wiele bardziej swojsko i... alaska?sko. Wiadomo, ze wzgl?du na napi?ty terminarz nie da si? pewnie wygospodarowa? takiego terminu, ?eby by? tylko nasz zlot, ale te? mogliby?my poprosi? Czifa, ?eby nie wyznacza? terminu w tym samym momencie, kiedy jest zlot-lost, tylko w jakim? innym, mniej ludnym i... mo?e troch? wcze?niej? Mi by pasowa? osobi?cie termin w lipcu... A Wam? Co my?licie o tym "konflikcie zlotów"?

ishka83 - 2007-02-10, 17:16

popieram!
vroooom - 2007-02-10, 19:52

Tak jest, zlot ?osi ma by? zlotem ?osi i tylko ?osi! Termin lipcowy jak najbardziej- przynajmniej pogoda b?dzie ?adna (oby).
Wiesia - 2007-03-14, 19:55

Cze?? ?o?ki :D Jest sprawa ;) Trzeba ustali? termin zlotu w Gli?nie. Jak na razie sa dwa terminy: 6-12 lub 20-26 sierpnia. Czekam na wasze opinie o tych terminach. I niech g?os zabieraj? Ci, którzy rzeczywi?cie planuj? tam przyjecha? :D
vroooom - 2007-03-14, 20:00

6-12 sierpnia- jestem za
Ania - 2007-03-14, 20:05

Ju? dzi? si? okre?lamy?
Do sierpnia jest jeszcze odrobina czasu.

chrisstevens - 2007-03-15, 13:52

tylko w sierpniu?? znowu??
Wiesia - 2007-03-24, 15:44

A co powiecie na termin: 23-29 lipca??
chrisstevens - 2007-03-24, 16:26

ooo..... to by by?o w porz?dku!! :)
ishka83 - 2007-03-24, 17:39

nooo, w lipcu cieplej... daloby sie wykapac...
Anonymous - 2007-03-24, 21:20

Jestem za tym lipcem. Oczywi?cie si? wybieram ;) Chocia? w tej chwili na prawd? trudno jest mi cokolwiek planowac'...
vroooom - 2007-03-24, 22:22

Pasuje, oby pogoda dopisa?a
chrisstevens - 2007-03-25, 17:18

Co z noclegiem? Tak jak planowali?my rok temu wynajmiemy wspólnie domki w osadzie traperów?
vroooom - 2007-03-25, 21:27

No w?a?nie, kwiecie? si? zbli?a, trzeba zabookowa? domki na zlot
Anonymous - 2007-03-25, 21:40

wy umiecie planowac na 3 miesiace w przod? podziwiam. :D


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group