To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Przystanek Alaska - Northern Exposure
Forum Miłośników serialu Przystanek Alaska

Archiwum - a jaki macie znak zodiaku?

Anonymous - 2006-09-22, 17:39

fleish, co do tego nie ma w?tpliwo?ci, ?e rak :D
Anonymous - 2006-09-23, 11:21

o? chyba szykuje si? akcja kuku?ka 179.. :D
Anonymous - 2006-09-23, 11:42

haha :D wszyscy czekamy z niecierpliwo?ci? :P
Anonymous - 2006-09-23, 13:58

No jak to jaki, oczywiscie skorpion :D
Anonymous - 2006-09-23, 20:56

Oj oj szuszu nie podskakuj bo oberwiesz xD hahah uwzgl?dnimy ci? szczególnie w akcji :D
Anonymous - 2006-09-23, 22:32

A, zadziorna jak prawdziwy skorpion :D Tak trzyma? likavitos !!
Anonymous - 2006-09-24, 12:58

Ale ja jestem takim nietypowym skorpionem,jak kto? mi grozi,to p?acz? :030: Uprasza si? o zaprzestanie dyskryminacji wi?kszo?ci. Mam nadziej?,?e ?osioskorpiony mnie wespra :one:
Anonymous - 2006-09-24, 19:00

Ha ha :D pomarzy? dobra rzecz :P wszystkich za?atwi? :fuckyou2:
fleish - 2006-09-25, 09:58

hm... 26 osób i zero barana, niemo?liwe
z regu?y natarfiam na ca?e stado :)

[ Dodano: 2006-09-25, 09:59 ]
co zreszta jest bardzo sympatyczne bo lubie ka?dego barana jakiego znam

Anonymous - 2006-09-25, 14:28

W mojej klasie chyba baranów w?a?nie jest najwi?cej :D hehe :P I mój nauczyciel od angola ma ksyw? baran xD od nazwiska :P
Anonymous - 2006-11-24, 16:35

Jestem bli?niakiem...czyzu9, nie jeste? juz sam:D
?abka - 2006-11-25, 11:51

Jam jest kozioro?ec:)
fleish - 2007-09-19, 09:19

Baran - Mars (20.III - 18.IV)

Urodzeni pod tym znakiem s? z natury rzeczy oci??ali umys?owo i z trudem ucz? si? najprostszych czynno?ci. Tylko d?ugotrwa?ym biciem Barana mo?na sk?oni? do przyswojenia minimum wiedzy (tabliczka mno?enia, wyj?tki na "RZ"). Ludzie spod tego znaku z powodu swojej t?poty w pracy dezorganizuj? wszystko, dzi?ki czemu awansuj? szybko na wysokie stanowiska. W kontaktach towarzyskich Barany s? z regu?y niezmiernie uci??liwe i z powodu najmniejszego pretekstu, a nierzadko i bez, wywo?uj? karczemne burdy i bijatyki. Na szcz??cie ?yj? krotko.

Byk - Wenus (19.IV - 19.V)

Wdzi?k powiatowego Casanovy i sk?onno?ci homoseksualne. Niczym nie zm?cone przekonanie, ze jest p?pkiem ?wiata. Lubi mizdrzy? si? zarówno przed lustrem jak i w pracy. Najbli?sz? rodzin? terroryzuje od urodzenia do pó?nej staro?ci. Nigdy niczego nie czyta, cho? o wszystkim ma z góry wyrobione zdanie. Poci si?.

Bli?ni?ta - Merkury (20.V - 20.VI)

Ludzie spod tego znaku w ogóle nie osi?gaj? dojrza?o?ci zarówno intelektualnej, jak i uczuciowej. Jedyne co naprawd? potrafi?, to raz w tygodniu wype?ni? kupon Totolotka. Niezdarnie to ukrywaj?, ale najwi?ksz? przyjemno?? sprawia im d?ubanie w nosie. Zapraszaj?c takiego do domu nale?y pami?ta?, ze kradnie i koniecznie przed wyj?ciem zrewidowa?.

Rak - Ksi??yc (21.VI - 21.VII)

Szkoda s?ów. Nie pomo?e nawet oddzia? zamkni?ty. Urodzeni pod znakiem Raka oszukuj? na ka?dym kroku, zdradzaj?, uwielbiaj? pod?o?y? ?wini?. Rakom nie mo?na wierzy? nigdy i w niczym. Je?li np. Rak mówi, ze ceni sobie twoja przyja??, to mo?na by? pewnym, ze przed godzina napisa? do szefa donos. Raki stale komu? czego? zazdroszcz?, a po dwudziestym pi?tym roku ?ycia ?ysiej?, garbi? si? i trac? z?by. S?usznie zreszt?.

Lew - S?o?ce (22.VII - 21.VIII)

Urodzeni pod znakiem Lwa od najm?odszych lat maja sk?onno?ci do narkomanii, pija?stwa i najbardziej brutalnej rozpusty. Nie lubi? si? uczy?, z trudem ko?cz? szko?y, nawet specjalne, uwielbiaj? krzywoprzysi?stwo i bardzo ch?tnie zeznaj? przed sadem. Zdemaskowani wywo?uj? awantury i dantejskie sceny. W ?yciu rodzinnym Lwy na szcz??cie nie uczestnicz?.

Panna - (22.VIII - 21.IX)

Bardziej osobiste wi?zanie si? z lud?mi urodzonymi pod tym znakiem to rzecz beznadziejna, bo Panna - zarówno rodzaju m?skiego, jak i ?e?skiego - jako partner erotyczny wykazuje wdzi?k s?onia i pomys?owo?? królika. Dzieci ze zwi?zku Panny z jakimkolwiek innym znakiem ko?cz? na ogol w klinikach dla nerwicowców. Umys?owo Panna pozostaje zawsze stuprocentowa dziewica.

Waga - Wenus (22.IX - 22.X)

Trzeba mie? prawdziwego pecha, ?eby urodzi? si? pod znakiem Wagi. Ta przesadza w?a?ciwie o wszystkim. Wagi maja krotka pami?? i wzrok, dwie lewe r?ce, t?py s?uch i dowcip, ambicje zawodowe i poczucie humoru w zaniku. Nie maja natomiast szcz??cia do pieni?dzy, powodzenia w mi?o?ci, rozumu i zdrowia. Ze wzgl?du na to, ze maja to, czego nie maja, Wagi s? idealnymi wspó?ma??onkami.

Skorpion - Mars (23.X - 21.XI)

Ma manie prze?ladowcz?. Nic nie jest w stanie zmieni? jego przekonania, ze licznym, sta?ym niepowodzeniom Skorpiona winien jest zawsze kto? inny, a nie on sam. Ze strachu atakuje pierwszy i od tylu. Z przyjemno?ci? dr?czy zwierz?ta i marzy o posadzie dozorcy w ZOO.

Strzelec - Jowisz (22.XI - 20.XII)

Osobnik spod tego znaku wykazuje du?o energii i pomys?owo?ci - urodzony dzia?acz spo?eczny. Oczywi?cie do czego si? nie we?mie, to spieprzy. W dzieci?stwie zabiera m?odszym dzieciom cukierki. Ma sk?onno?ci do samogwa?tu i podgl?da w toalecie. Na staro?? pisuje wspomnienia od pocz?tku do ko?ca zmy?lone.

Kozioro?ec - Saturn (21.XII - 19.I)

Ka?de zdrowe i dbaj?ce o swoj rozwój spo?ecze?stwo powinno natychmiast izolowa? osoby spod znaku Kozioro?ca. Kozioro?ec, sam alkoholik i analfabeta, ch?tnie deprawuje m?odzie?, gwa?ci staruszki, póki nie popadnie w nieuchronna impotencje. Nadaje si? wy??cznie do kopania rowów, a i to pod nadzorem. W ?yciu rodzinnym przewa?nie bije.

Wodnik - Uran, Saturn (20.I - 18.II)

Ma szalony poci?g do gastronomii czwartej kategorii i nigdy nie oddaje po?yczonych pieni?dzy. M??czy?ni spod tego znaku, wcze?niej czy pó?niej, okazuj? si? ekshibicjonistami, a kobiety nimfomankami. W zak?adzie penitencjarnym czuj? si? nie?le.

Ryby - Jowisz, Neptun (19.II - 19.III)

Bez przerwy powoduje ci?gle nieporozumienia w pracy i w domu. Prochu na pewno nie wymy?li. Sprawdza si? jako kontroler biletów autobusowych. Lubi pornografie. Bron Bo?e nie dopuszcza? go do urz?dze? bardziej skomplikowanych, ni? t?uczek do kartofli, bo popsuje. Znak sprzyjaj?cy - ?aden.

zielony - 2007-09-19, 09:41

taaaaa flajszka , tylko zapomnia?e? napisa? swój znak zodiaku

jam jest wodnik - / nie tak ca?kiem ?le ;) /

fleish - 2007-09-19, 10:02

jak to nie pisa?em?
oczywi?cie ?e sie okre?la?em
nie b?d? pisa? znów
bo... szkoda s?ów :D

zielony - 2007-09-19, 12:12

no ci??kie masz ?ycie
RAK Szkoda s?ów. Nie pomo?e nawet oddzia? zamkni?ty. Urodzeni pod znakiem Raka oszukuj? na ka?dym kroku, zdradzaj?, uwielbiaj? pod?o?y? ?wini?. Rakom nie mo?na wierzy? nigdy i w niczym. Je?li np. Rak mówi, ze ceni sobie twoja przyja??, to mo?na by? pewnym, ze przed godzina napisa? do szefa donos. Raki stale komu? czego? zazdroszcz?, a po dwudziestym pi?tym roku ?ycia ?ysiej?, garbi? si? i trac? z?by. S?usznie zreszt?.

jurcie56 - 2007-09-19, 13:32

Nigdy nie czyta?em horoskopów, bo im nie wierzy?em. A jednak si? myli?em. Od dzisiaj zaczynam czyta? wszystkie.
Ania - 2007-09-20, 18:13

Czytaj?c nawet przez przymru?one oczy opis dla raka jako? nie mog? uwierzy? aby to o mnie wszystko by?o :)
Anonymous - 2007-09-21, 19:09

Hehe, mo?e nie o Tobie, ale o Fleishu na pewno! :p
fleish - 2007-09-21, 19:21

alien, id? podr?czy? inne zwierz?ta a dobre ?osie zostaw w spokoju :P
Anonymous - 2007-09-21, 19:43

Dobrze, ju? nie b?d? :) - dzisiaj :P
pandan - 2007-09-22, 21:45

To cut the long story short: bull is cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fleish - 2007-10-06, 00:31

byk jest byczy - dwóch zda? brak
lecz cienko kwiczy gdy pojawia si? Rak
gdy zobaczy w zyciu Raka
szybko raczy da? drapaka
cho? z regu?y wszyscy lubia byki
Raki chocby tru?y - maj? lepsze statystyki :P

Wiesia - 2007-11-04, 21:21

Miesi?c w którym sie urodzi?e?/a?:
1 - Zjad?em
2 - Potrzebowa?em
3 - Bieg?em nago z
4 - Zastrzeli?em
5 - Przytula?em sie z
6 - Pali?em z
7 - Zderzy?em sie z
8 - Bilem sie z
9 - D?gn??em no?em
10 - Zabi?em
11 - Spa?em z
12 - Obliza?em

Dzie? w którym sie urodzi?e?/a?:

01 - Billa/em z Tokio Hotel
02 - psa/em
03 - ?yda/em
04 - szczoteczeke/a do z?bów
05 - Paris Hilton
06 - homo
07 - Kaczora/em Donalda/em
08 - prostytutk?/a
09 - gwiazd?/a porno
10 - worek/kiem chwastów
11 - ksi?dza/em
12 - Miko?aja/em
13 - kondom/ma
14 - ku*we/a
15 - pomara?cze/a
16 - striptizerk?/a
17 - biseksualist?/a
18 - konia/em
19 - mojego ch?opaka/dziewczyn?
20 - pijaka/iem
21 - bezdomnego/ym
22 - kochanka/iem
23 - ojca/em dyrektora/em
24 - wielkanocne/ym jajo
25 - s?ój/em miodu
26 - gor?ca lask?/a
27 - misk?/a p?atków zbo?owych
28 - frytek/kami
29 - Romana/em
30 - szklank?/a mleka
31 - twoj? babcie/a

lopez5 - 2007-11-04, 22:16

no ju? przyznawa? si? kto bieg? nago z kondomem? vroom podobno ty, ale z kondomem?hm :diabel2: , a kto zjadl babcie, e to proste - wilk, ale jak kto? ju? spal z babci? , no no niezly herbatnik, a ?e :563: a mo?e kto? obliza? ojca dyrektora :) ,albo zastrzelil romana, musial wysoko mierzy? ;) ,jest tu ten szcz?ciarz co spal z gwiazd? porno :?: ,ech ja dodam skromnie ?e zabilem s?ojem miodu :okulary2:
lopez5 - 2007-11-04, 22:19

HA! vroom sprawdzi?em Ci? wysz?o?e spa?e? z homo,nono ju? wiem sk?d ta gumka ;) (bez urazy tak ci wyszlo)
vroooom - 2007-11-04, 22:23

Kto podnosi r?k? na GTW...
Wezwa?em komandosów. Lepiej nie podchod? do okna Lopez :kosci: :kosci: :kosci:

Chyba zapomnia?e? ?e Czes jest uzbrojony, trenowa? karate, kung fu i w ogóle!

czesmen - 2007-11-04, 22:26

vroooom melduje si? . który to podniós? r?k? na GTW ? :560: :kosci:
lopez5 - 2007-11-04, 22:28

a co tam oko, wczoraj po dachu bloku chdzi?em fajna sprawa polecam, z dolu wydaje sie to staszniejsze ni? w rzeczywisto?ci , a jest bardzo przyjene i je?li si? tam nie wariuje to jest calkiem bezpiecznie, szkoda ?e aparatu nie wzi??em
ps. wiem ?e nie na temat, nie kasujcie,ju? nie b?de :oops:

czes -...i wogóle te?? - tego si? najbardziej boje :/

vroooom - 2007-11-04, 22:30

Oj b?dzie ban b?dzie ban! A mo?e damy mu najpierw ostrze?enie? Co ty na to Czes?


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group