Przystanek Alaska - Northern Exposure Strona Główna Przystanek Alaska - Northern Exposure
Forum Miłośników serialu Przystanek Alaska

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Alaska manu
Autor Wiadomość
manuela 


Dołączyła: 30 Mar 2012
Posty: 114
Wysłany: 2012-07-31, 15:52   Alaska manuogl?daj?c Alask? w ka?dym odcinku wyczekiwa?am na filozofie Chrisa, bo i sama lubi? pofilozowa? ;) i to jest taki zak?tek na moje inspiracje, przemy?lenia, spostrze?enia i insze cuda ale licz? te? na dyskusje, na Wasze filozofie

lubi? kreowa? :) i coraz bardziej mnie to zaskakuje, bo okazuje si?, ?e cel mozna osi?gn?? ?atwo i przyjemnie, czasem wystarczy pomy?le? i ju? si? dzieje ;) jasne, ?e samo my?lenie nie za?atwi wszystkiego i trzeba szereg warunków spe?ni?, by cos mia?o sznas? si? spe?ni? - przede wszystkim by? uczciwym w swoich postanowieniach, czyli równie? konsekwentnym, prawdziwym, najcz?sciej trzeba wiele wirusów w pod?wiadomo?ci zast?pi? korzystnym orprogramowaniem a wcze?niej jeszcze umie? si? do nich dokopa?. za to kiedy ju? si? "za?apie" to moze by? ?wietna zabawa, zapewniam :D Huna (mój konik, ale nie taki -> :576: ) mówi, ?e nie ma zadnych ogranicze?, ?e one istniej? tylko w naszych umys?ach... na zlocie cz?sto s?ysza?am: mo?na? - mo?na! (yyy gdzie tu jest ten przycisk "lubi? to!"??)
czesmen napisał/a:

Zamówi?em pogode na zlot by nie by?o "generalnie nie pada?o :) "

Cytat:
to ja czaruj? pi?kne s?onko i ciepe?ko :sylwester:

dosz?y mi? s?uchy, ?e w niedziele pada?o.... ale nie u mnie :D i na Kujawach, i w ?ódzkim s?onko i ciepe?ko do tej pory ;)

dzi? wtorek - ostatnio we wtorki o 17:00 s?ucham audycji Radia Sar http://radiosar.pl/player/player.html dzisiejszy temat: "co to jest rozwój?"
równolegle na fb toczy si? dyskusja http://www.facebook.com/events/429725800399212/ :)

[ Dodano: 2012-08-01, 09:29 ]
to jest dzi? mój nr 1:

>> moja opowie?? << -tzn. opowie?? Marcina Sochy :)
a w w?tku filmowym ?adnie zgrywaj?cy si? z t? opowie?ci? fragment Si?y Spokoju :) >>klik<<

jest pi?knie! :D

[ Dodano: 2012-08-03, 19:19 ]
to ciutk? na temat innych kreacji :)

pod koniec maja tego roku zrobi?am sobie na kompie map? marze?. mia?am du?o frajdy przy tworzeniu jej, fajna energia posz?a w ruch :) mapa jeszcze nie jest wydrukowana, jeszcze co? bym doda?a, uzupe?ni?a - narazie jest w dojrzewalni ;) ale ju? si? zacz??o dzia? :D

na mapie jest uj?ty masa? lomi-lomi i PeLoHa z napisami "kurs".
pod koniec czerwca odezwa?a si? do mnie osoba prowadz?ca warsztaty masa?u lomi-lomi i jogi z propozycj? zorganizowania takich w mojej okolicy jesieni?, w zamian za darmowy udzia?+masa?.
10. lipca wygra?am w audycji radiowej masa? lomi-lomi

nie uj??am na mapie warsztatów ceramiki - nie zd??y?am :D
we wrze?niu by?am u znajomej, u której zachwyci?am si? wyrobami z gliny - pi?kne misy, talerze, w?asnor?cznie robione :) szuka?am pozniej w okolicy takich warsztatów, jednak finansowo sz?o to w setki z? i do tej pory czeka?o na dogodn? realizacj? :) 13.lipca mia?am drobniutk? spraw? na miescie, cos jednak mnie wci?gn??o na glowny plac, poszw?dalam si? i "przypadkiem" wesz?am na og?oszenie: dom kultury zaprasza na warsztaty ceramiki 4 dni po 2h, ca?o?? za 50z? :) za?apa?am si? na ostatni dzie? za 1/4 ceny z wypaleniem i oszkliwieniem, czyli za darmo. okazuje si?, ?e prowadz?ca mieszka na wsi 10km ode mnie (szuka?am w wi?kszych miastach) i ma bardzo przyst?pne ceny :)

moje pierwsze prace z gliny:


przyk?ad jak prosto dzia?a pod?wiadomo??: na mapie jest tez fota drewnianych schodów z ozdobnymi metalowymi balustradami. pomysla?am o domu mamy, ?e tam by pasowa?o co? takiego :) z ko?cem czerwca przez internet pozna?am osob?, która jak si? po czasie okaza?o mieszka od mamy ok. 20km i ma.. zak?ad stolarski produkuj?cy schody drewniane :D

wszystko mamy w zasi?gu r?ki, wystarczy si? na to otworzy? :)

[ Dodano: 2012-08-13, 09:24 ]
co manu robi na swojej Alasce? :568:

:D

[ Dodano: 2012-09-19, 09:41 ]


i ulubione, z humorem:
"Zimne Przebudzenie" Anthony de Mello http://www.youtube.com/watch?v=K4TDXPJOJqg

"Cztery kroki ku m?dro?ci" Anthony de Mello (PL) http://www.youtube.com/watch?v=jdIn_iXY9hc

[ Dodano: 2013-01-31, 23:02 ]
?ubry, sarny, dziki, jelenie i insze stworzenie - online http://www.lasy.gov.pl/zubr :)

[ Dodano: 2013-02-03, 16:24 ]
podziel? si? filmem dok. prezentowanym w TVN24
The Living Matrix - Nauka Uzdrawiania
http://www.youtube.com/wa...d&v=ZIGBuvQn-sk

[ Dodano: 2013-10-06, 21:19 ]
po d?u?szej przerwie pere?ka:
JE?LI CHCESZ ZMIENI? ?WIAT…


Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj kobiet? – naprawd? j? pokochaj.
Znajd? t?, która wzywa twoj? dusz?, cho? wydaje si? to bez sensu.
Odrzu? kontrol? i przy?ó? ucho do jej serca i s?uchaj.
Us?ysz imiona, modlitwy, pie?ni – ka?dej ?yj?cej rzeczy,
ka?dej skrzydlatej istoty, pokrytej futrem i ?uskami,
ka?dej spod ziemi, spod wody, ka?dej zielonej i kwitn?cej,
ka?dej jeszcze nie urodzonej i umieraj?cej…
Us?ysz, jak smutnie wys?awiaj? Jednego, który da? im ?ycie.
Je?li jeszcze nie us?ysza?e? w?asnego imienia, nie s?ucha?e? do?? d?ugo.
Je?li twoje oczy nie nape?ni?y si? ?zami, je?li nie pochylasz si? do jej stóp,
to jeszcze nie odczu?e? smutku, ?e prawie j? straci?e?.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat... pokochaj kobiet? – jedn?
ponad siebie, ponad pragnienie i rozs?dek,
ponad swoje m?skie preferencje m?odo?ci, pi?kna i rozmaito?ci
i ponad wszystkie swoje p?ytkie pomys?y na temat wolno?ci.
Dajemy sobie tak wiele wyborów,
?e zapominamy, i? prawdziwe wyzwolenie
przychodzi, gdy stajemy w ?rodku ognia duszy
i wypalamy nasz opór przed mi?o?ci?.
Jest tylko jedna Bogini.
Spójrz w jej oczy i zobacz – naprawd? zobacz,
czy czujesz si?, jak walni?ty obuchem.
Je?li nie, odejd?. W tym momencie.
Nie marnuj czasu na „próbowanie”.
Wiedz, ?e twoja decyzja nie ma nic wspólnego z ni?,
poniewa? ostatecznie, nie jest wa?ne komu si? poddasz,
ale kiedy zdecydujesz, by to zrobi?.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj kobiet?.
Pokochaj j? na ca?e ?ycie – ponad swój l?k przed ?mierci?,
ponad swój l?k przed byciem manipulowanym
przez Matk? wewn?trz swojej g?owy.
Nie mów jej, ?e gotów jeste? umrze? dla niej.
Powiedz jej, ?e gotów jeste? ?Y? z ni?,
sadzi? z ni? drzewa i patrze? jak rosn?.
B?d? jej bohaterem, mówi?c jak pi?kna jest w majestacie swojej bezbronno?ci,
pomagaj?c jej, by ka?dego dnia pami?ta?a, ?e JEST Bogini?
przez adorowanie jej i przez po?wi?cenie dla niej.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj kobiet?
z jej wszystkimi obliczami, przez wszystkie jej okresy ?ycia,
a ona uzdrowi ci? ze schizofrenii –
- podwójnych sk?onno?ci i po?owicznej szczero?ci,
które utrzymuj? twego Ducha i cia?o w oddzieleniu –
które utrzymuj? ci? w samotno?ci
i sprawiaj?, ?e zawsze poszukujesz na zewn?trz Siebie
czego?, co sprawi, ?e twoje ?ycie warte b?dzie, by je prze?ywa?.
Zawsze b?dzie inna kobieta.
Wkrótce ta l?ni?ca nowa stanie si? stara i nudna,
a ty znowu b?dziesz coraz bardziej zniecierpliwiony,
wymieniaj?c kobiety, jak samochody,
wymieniaj?c Bogini? na ostatni obiekt twego po??dania.
M??czyzna nie potrzebuje ju? ?adnych wi?cej wyborów.
To czego potrzebuje, to Kobieta, to Droga Kobieco?ci,
cierpliwo?ci i wspó?czucia, nie-poszukiwania, nie-dzia?ania,
oddychania w jednym miejscu i zapuszczenia splataj?cych si? korzeni
dostatecznie silnych, by utrzyma?y ziemi? w ca?o?ci,
podczas gdy ona b?dzie zrzuca? cement i stal ze swojej skóry.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj kobiet?, po prostu jedn? kobiet?.
Kochaj j? i ochraniaj, tak jakby by?a ostatnim ?wi?tym naczyniem.
Kochaj j? ponad jej l?k przed porzuceniem,
który trzyma w sobie dla ca?ej ludzko?ci.
Nie, ta rana nie jest jej, aby mia?a uzdrowi? j? sama.
Nie, ona nie jest s?aba w swojej wspó?zale?no?ci.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… kochaj kobiet?
na wszelkie sposoby,
a? ci uwierzy,
a? jej odruchy, wizje, g?os, zr?czno??, pasja,
jej dziko?? powróc? do niej –
a? nie stanie si? si?? mi?o?ci pot??niejsz?,
ni? wszystkie demony politycznych mediów,
które tylko szukaj? sposobu,
by obni?y? jej warto?? i j? zniszczy?.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat…
Od?ó? swoje racje, swoje armaty i znaki sprzeciwu.
Od?ó? wewn?trzn? wojn?, swój s?uszny gniew
i kochaj kobiet?…
ponad wszelkie swoje ?aknienie wielko?ci,
ponad swoje uparte poszukiwanie o?wiecenia.
?wi?ty Grall stanie przed tob?,
je?li tylko we?miesz j? w ramiona
i przestaniesz poszukiwa? czego? poza t? intymno?ci?.

A co, je?li pokój, to marzenie,
mo?e by? jedynie przypomniane poprzez serce kobiety?
A co, je?li mi?o?? m??czyzny do kobiety, do Drogi Kobieco?ci
jest kluczem otwieraj?cym Jej serce?

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj kobiet?
do g??bi swojego cienia,
do najwy?szych szczytów swej Istoty
a? do Ogrodu, gdzie po raz pierwszy j? spotka?e?,
do furtki do królestwa t?czy,
przez któr? przejdziecie razem jako ?wiat?o, jako Jedno,
do miejsca bez powrotu,
do kra?ców i pocz?tków nowej Ziemi.Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj m??czyzn? – naprawd? go pokochaj.
Wybierz tego, którego dusza przyci?ga twoj? jasno i wyra?nie,
który ci? widzi, który jest do?? odwa?ny, by si? ba?.
Przyjmij jego d?o? i prowad? go ?agodnie do krwi swojego serca,
gdzie poczu? mo?e ciep?o, które mu dajesz i odpocz?? tam,
i spali? swój ci??ki ?adunek w twoich ogniach.
Spójrz w jego oczy, zajrzyj g??boko i zobacz co le?y tam u?pione,
lub przebudzone, lub nie?mia?e, lub oczekuj?ce.
Spójrz w jego oczy i zobacz tam jego ojców i dziadków
i wszystkie wojny i szale?stwa,
w których ich duchy walczy?y w jakim? dalekim kraju, w jakim? odleg?ym czasie.
Spójrz na ich ból i zmagania, udr?ki i win?; bez os?dzania,
i pozwól temu wszystkiemu odej??.
Wczuj si? w ten ci??ar przodków
i wiedz, ?e to czego szuka, to bezpieczne schronienie w tobie.
Pozwól mu roztopi? si? w twoim pewnym spojrzeniu
i wiedz, ?e nie musisz odbija? tego szale?stwa,
poniewa? masz ?ono, s?odk?, g??bok? bram?, aby zmy? i zaleczy? stare rany.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj m??czyzn?, naprawd? go pokochaj.
Si?d? przed nim w pe?nym majestacie swojej kobiety z oddechem bezbronno?ci,
w zabawie niewinno?ci swego dziecka, pozwalaj?c jego m?skiej mocy
pokaza? si? przed tob?… i p?y?cie w ?onie Ziemi, w cichym wiedzeniu, razem.
A kiedy on si? odsunie... poniewa? b?dzie ucieka? boj?c si? tej jaskini…
Zbierz wokó? siebie babcie… owi? si? ich m?dro?ciami,
s?uchaj, jak ?agodnie szepcz?,
uspakajaj? twoje przestraszone dziewcz?ce serce,
namawiaj?c ci?, by? by?a spokojna…
I czekaj cierpliwie na jego powrót.
Usi?d? przy jego drzwiach i ?piewaj, pie?? o pami?taniu,
?e mo?e jeszcze raz go ukoisz.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj m??czyzn?, naprawd? go pokochaj.
Nie nak?aniaj jego ma?ego ch?opca,
podst?pem i fortelem, uwodzeniem i naci?ganiem,
tylko, by go zwabi?… w sie? zniszczenia,
do miejsca chaosu i nienawi?ci
straszniejszego ni? jakakolwiek wojna prowadzona przez jego braci.
To nie jest kobieco??, to jest zemsta
To jest trucizna pokr?conych dróg
wiekowych nadu?y?, gwa?t naszego ?wiata,
A to nie daje kobiecie mocy, zmniejsza moc, gdy odcina si? ona od jego j?der,
i to zabija nas wszystkich.
I niezale?nie od tego, czy jego matka opiekowa?a si? nim, czy nie mog?a,
poka? mu prawdziw? matk? teraz.
Obejmij go i prowad? z wdzi?kiem i swoj? g??bi?
tl?cymi si? w centrum j?dra Ziemi.
Nie karz go za jego rany, gdy my?lisz, ?e nie zaspakaja twoich potrzeb
lub nie spe?nia kryteriów.
Wezwij dla niego s?odkie rzeki
Krwi? sprowad? to wszystko do domu.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat, pokochaj m??czyzn?, naprawd? kochaj go.
Pokochaj go dostatecznie, by by? naga i wolna,
Pokochaj go dostatecznie, by otworzy? swoje cia?o i dusz?
na cykle narodzin i ?mierci.
I podzi?kuj mu za sposobno??,
gdy razem ta?czycie w?ród szalej?cych wichrów i milcz?cych lasów.
B?d? do?? odwa?na, by by? krucha, i pozwól mu pi? z delikatnych,
upojnych p?atków twojej istoty.
Niech wie, ?e mo?e wspiera? ci?, by? sta?a, i ochrania? ci?.
Upadnij w ty? w jego ramiona i ufaj, ?e ci? z?apie,
nawet je?li upuszczono ci? tysi?ce razy przedtem.
Naucz go, jak si? poddawa?, poddaj?c si? sama.
I wtop si? w s?odk? nico?? serca tego ?wiata.

Je?li chcesz zmieni? ?wiat… pokochaj m??czyzn?, naprawd? kochaj go.
Dodawaj mu odwagi, karm go, pozwalaj mu, s?ysz go, obejmuj go, uzdrawiaj go,
a ty w zamian b?dziesz ?ywiona i wspierana,
przez silne ramiona i czyste my?li i skoncentrowane strza?y,
poniewa? on mo?e, je?li mu na to pozwolisz, sta? si? wszystkim, o czym marzysz

LISA CITORE
http://lisacitore.com/category/poetry/
_________________
"Dopóki nie uczynisz nie?wiadomego ?wiadomym, b?dzie ono kierowa?o Twoim ?yciem, a Ty b?dziesz nazywa? to przeznaczeniem." C.G.Jung
>> losowa afka <<>> Zrób sobie dobrze <<
Ostatnio zmieniony przez manuela 2012-08-13, 09:25, w całości zmieniany 3 razy  
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Allegro - najwi?ksze aukcje internetowe, najni?sze ceny! Kup i sprzedaj!

phpBB by przemo