Przystanek Alaska - Northern Exposure Strona Główna Przystanek Alaska - Northern Exposure
Forum Miłośników serialu Przystanek Alaska

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Wiesia
2010-04-26, 13:11
Zlot ?osi - Gli?no 2006
Autor Wiadomość
bonka
[Usunięty]

  Wysłany: 2006-08-20, 22:50   Zlot ?osi - Gli?no 2006

Zgodnie z sugesti? ?osia Chrisa, specjalny w?tek, aby utrwalic to wszystko co si? Tam prze?y?o.
Co prawda nie da sie s?owami oddac atmosfery jaka panowa?a na zlocie, ale chocia? troszk? musimy j? przybli?yc pozosta?ym ?osiom, aby nabra?y ochoty na Gli?no 2007!! ;)

By?am tylko kilka godzin, czego szczerze ?a?uj?. Ale wiem, ?e w przysz?ym roku nie pope?ni? tego samego b??du. Mam zamiar byc kilka dni i nocy :D
 
 
chrisstevens 
Cz?onek RadyZaproszone osoby: 5
Dołączył: 05 Gru 2005
Posty: 666
  Wysłany: 2006-08-21, 15:57   

No to czas na moj? relacj?. :) Mo?liwe, ?e pomiesza?em kolejno?? niektórych wydarze?, bo moja pami?? jest bardzo zwodna, ale je?li tak, to napewno inni zlotowicze mnie poprawi? :)
Czwartek, 17 sierpnia 2006

Przyjecha?em do Gli?na w czwartek. Na drodze do rancza ze wszystkich stron wita?y mnie i moich rodziców, którzy mnie przywie?li, znaki z ?osiem w roli g?ównej. Od razu poczu?em nx'owy klimat... :) Potem by?o troch? gorzej - na g?ównym placu rancza ani ?ladu ?adnego znanego ?osia, s?ycha? za to jakie? dzikie wrzaski [pó?niej okaza?o si?, ?e to tak zwany Obóz Natury :) ].

G?ówny plac rancza, z recepcj? i sklepikiem Ruth-Ann w tle :)
Rozbi?em namiot i z?apa?em za komór? (szukanie zasi?gu zaj??o dobr? godzin?, ale czego wymaga? - w ko?cu to Alaska, a ja nie mia?em roamingu uaktywnionego nawet :P ). Zadzwoni?em do Wiesi (ona by?a na zlocie od ?rody), która natychmiast przyby?a, oprowadzi?a mnie po ca?ym polu i zapozna?a z reszt? ?osi - Tomkiem (Hightowerem), Anet? (Ruth-Ann) i jej synem, Mateuszem. Od razu zrobi?o si? ra?niej. :) Pole namiotowe i wszystkie budynki s? niesamowicie klimatyczne - wsz?dzie alaska?skie motywy, trzeba to zobaczy? na w?asne oczy...

U Eda - pokój telewizyjny i noclegownia :)

A tak wygl?daj? ?azienki...

Jezioro Kamieniczne
Potem poszli?my nad jezioro - jest naprawd? bardzo pi?kne i bardzo... g??bokie (40 metrów g??boko?ci na ?rodku!!!). :P Znienacka zaskoczy?a nas gwa?towna burza, któr? przeczekali?my U Eda, czyli w pokoju telewizyjnym. :)
W czasie burzy przyjecha?y nast?pne ?o?ki - Ola vel Ishka i Mariusz. Reszt? tego dnia sp?dzili?my na ogl?daniu kolejnych odcinków Alaski, rozmowach i zas?u?onym odpoczynku. :)
Pi?tek, 18 sierpnia 2006

W pi?tek obudzi?em si? po?ród wody, w przemoczonym namiocie oko?o 9.00 i wolnym krokiem pod??y?em do chaty Adama, czyli zaplecza kuchennego. Po skonsumowaniu kolejnej zupki chi?skiej :P w najlepszym towarzystwie, jakie mo?na sobie wyobrazi? - w towarzystwie ?osi, poszli?my razem na spacer na drug? stron? jeziora. I tam, na terenie nie nale??cym ju? do rancza Czifa, odkryli?my rzecz niesamowit? - otó? nad jeziorem stoi sobie jakby nigdy nic chatka Fleishmana!!! Naprawd?, nic nie koloryzuj?, chatynka wygl?da identycznie jak dom Joela, a nieopodal stoi drewniane molo! Oczami wyobra?ni widzieli?my doktorka p?dz?cego z domu na molo i wskakuj?cego do jeziora jak w "Brains, Know How And Native Intelligence". :P
Trzeba Wam wiedzie?, ?e równolegle z naszym zlotem, oprócz Obozu Natury, odbywa? si? zlot fanów "Lost". Fascynaci tego serialu tworzyli w?a?nie tratw?, któr? w pi?tek wodowali. Oko?o 15.00 poszli?my wi?c obejrze? to widowisko. A by?o na co popatrze?! :D
Po powrocie i obejrzeniu kolejnego odcinka NX, z rado?ci? powitali?my nast?pnych fanów Alaski - Magdy, znanej na forum jako someone, i Bartka. Razem z nimi poszli?my na pole golfowe Joela, by rozegra? kilka do?ków. Zabawa by?a przednia, wszyscy byli w znakomitych humorach i co chwil? rozlega?y si? salwy ?miechu... :)
Oczekiwali?my na kolejne ?o?ki, które zjawi?y si? wieczorem. A byli to Kasia, czyli Ki, i Daniel - Pandan. By?o nas ju? naprawd? du?o, a w sobot? mieli nadjecha? kolejni!
O 21.00 Obóz Natury zaprezentowa? dwa bardzo ciekawe przedstawienia, które obejrzeli?my, a pó?niej poszli?my do Eda na wspólne ogl?danie NX... ?wietna sprawa, siedzie? tam razem ze ?wiatnymi ?osiami, ogl?da? najlepszy serial ?wiata, komentowa? to co dzieje si? na ekranie, s?uchaj?c szalej?cej (znowu) burzy i padaj?cego (znowu) deszczu. :) Ci których nie by?o maj? czego ?a?owa? i musz? przyjecha? za rok...
Kiedy sko?czyli?my ogl?danie, deszcz nadal pada?, a mój namiot p?ywa?... :P Zabra?em wi?c ?piwór pod pazuch? i przenios?em si? do Eda, ?eby spa? w jakim? suchym miejscu. Nie ma to jak gleba u Eda! :)
Sobota, 19 sierpnia 2006

Kiedy wszyscy wstali?my pogoda by?a kiepska, niebo zasnute chmurami i nic nie zapowiada?o maj?cych nadej?? upa?ów. W czasie ?niadania pojawi? si? kolejny ?o?-zlotowicz czyli Piotr, znany jako Vroom. :) Na dobry pocz?tek dnia zaserwowali?my sobie odcinek Alaski, a w czasie projekcji przyby?a do Gli?na osoba, która ma najdalej, bo pochodzi a? z oddalonej o 50 km Ko?cierzyny :P - Patrycja, zwana Bonk?.
Oko?o po?udnia Ishka i Marcin zabrali mnie i Hightowera do pobliskiego Bytowa na obiad... Ach, jak wspaniale smakowa?a pizza po dwóch dniach jedzenia non-stop zupek chi?skich! :D Potem jak najszybciej wrócili?my do Gli?na, gdy? na 14.00 zaplanowany by? oficjalny, presti?owy turniej golfa, w którym swój udzia? oprócz ca?ej naszej ekipy zapowiedzia? Holling vel Jacek, znany te? jako Czif i legenda zlotów - Wito. Spó?nili?my si? tylko 15 minut :D Na szcz??cie wszyscy na nas poczekali... Na rozgrzewk? skierowali?my swe pi?ki do do?ków na mini polu (Jacek i Witek musieli si? niestety od??czy? w tym czasie :( ), po czym przeszli?my na pole MAXI... Tutaj zabawa i ?miech si?gn??y zenitu! :P Pielenie i wyrywanie traw ;) , odrzucanie kamieni i nieustanne chichoty towarzyszy?y nam w czasie ca?ej rozgrywki, tocz?cej si? ju? w upalnym s?o?cu, które nie wiadomo kiedy wyjrza?o zza chmur. Ostatecznie zwyci?stwo przypad?o ni?ej podpisanemu, za spraw? stworzenia ma?ego rowu w krzakach ;)
Po po?udniu Losty wyp?ywali tratw? na jezioro, oczywi?cie my te? tam byli?my i nie tylko ogl?dali?my wszystko z boku - bowiem Hightower, który ?wietnie p?ywa, przy??czy? si? do "Zagubionych" i odp?yn?? od brzegu... Na szcz??cie kilka minut pó?niej wróci? :) Po tym wydarzeniu do domu wróci?a Bonka, która jak wiemy ma bardzo daleko do Gli?na. :P
Po powrocie zaj?li?my si? pisaniem pyta? do Quizu wiedzy o Przystanku, maj?cego odby? si? wieczorem. Przed nim jednak w planie imprez figurowa? Bieg Byków... Ostatecznie na wystartowanie w owym biegu zdecydowali si? tylko Tomek i Bartek, reszta panów, w tym i ja, zgodnie zadeklarowa?a, ?e mo?e pobiegnie za rok :P Panie natomiast ju? uruchamia?y swoje aparaty cyfrowe i inne urz?dzenia rejestruj?ce :) Ostatecznie frekwencja w czasie Biegu by?a niez?a, gdy? do Jacka, Wita, Bartka i Tomka do??czy?o si? sporo "Zagubionych" :P
Nast?pnie rozwiesili?my lampki na wi?ni rosn?cej nieopodal sklepiku Ruth-Ann. Mia?y one roz?wietli? mroki nocy niczym iluminacja Chrisa z odcinka "Northern Lights", ale by?o jeszcze jasno, wi?c ich uruchomienie prze?o?yli?my na pó?niejsz? godzin?.
Oko?o 20.00 u Eda odby? si? Quiz Wiedzy o Przystanku Alaska. Wszystkie ?osie, wyposa?one w kartki i d?ugopisy, zadawa?y sobie nawzajem pytania, których razem by?o 55. Od ?atwych, a? po najbardziej hardcore'owe ("Jakim samolotem lata?a Maggie?" Poza vroomem, który to pytanie zada?, nikt nie zna? odpowiedzi ;) ale teraz ju? wiemy - by?a to bodaj?e Cesna 170 :P ). Wszyscy wykazali wielk? znajomo?? NX... Nagroda przechodnia, czyli ?O?KAR 2006 (statuetka ?osia), zosta? ostetecznie przekazany niejakiemu chrisowistevensowi, ale Ishka mia?a tylko jeden punkt mniej od tego osobnika, a reszta ?osiów równie? zgromadzi?a bardzo du?o punktów i wszystkim nale?? si? wielkie gratulacje.
Po zako?czeniu turnieju nasta? czas na d?ugo oczekiwan? ?wiate?kow? Auror? Borealis. Zobowi?za?em si? do wyg?oszenia mowy przed zapaleniem ?wiate?ek, ale my?la?em, ?e b?d? niewidoczny w ciemno?ciach. :) Tymczasem bodaj?e Piotr i Bartek, którzy dysponowali latarkami, o?wietlili moj? posta?, co wprawi?o mnie w ma?? trem?. Przez chwil? nie mog?em wydoby? z siebie g?osu, ale jak ju? zacz??em mówi?, wpad?em w oratorski nastrój i nie mog?em przerwa?. ;) Wiesia pod??czy?a lampki do pr?du, z g?o?ników pop?yn??o "Ebudae" Enyi i nastrój zrobi? si? naprawd? niesamowity...
Jako ?e ta noc by?a ostatni? noc? zlotu ca?? grup? poszli?my do Hollinga. Cz??? osób gra?a w pingla, cz??? próbowa?a ta?czy? przy muzyce puszczanej przez Lostów, ale jako ?e metal nie wszystkim odpowiada, reszta siedzia?a przy stole i gaw?dzi?a. Po jakim? czasie przenie?li?my si? do Eda, by zrobi? ostatni ju? w czasie zlotu seans Alaskowy. Po obejrzeniu 4 odcinków i d?ugich rozmowach poczuli?my si? senni... W sobot? nie spa?em ju? u Eda sam - przenie?li si? tu te? vroom, Bartek i Magda. Gwoli ?cis?o?ci, to Wiesia od pocz?tku zlotu równie? spa?a u Eda, ale w oddzielonym od cz??ci telewizyjnej pokoiku.
Oko?o 2.00-3.00 wszyscy (chyba) ju? spali.
Niedziela, 20 sierpnia 2006

W niedziel? wszyscy si? rozjechali. Pierwsi opu?cili Gli?no Ishka i Mariusz, potem pojecha?em ja. Smutno by?o si? ?egna? z tymi wszystkimi fenomenalnymi, wspanialymi lud?mi... Ale na szcz??cie spotkamy si? wszyscy za rok i wierz?, ?e do??cz? kolejni fani NX.
Te 4 dni by?y naprawd? niesamowite.
_________________


 
 
 
Wiesia 
AdministratorDołączyła: 03 Gru 2005
Posty: 926
Wysłany: 2006-08-21, 16:30   

No có? nic dodac nic uj?c :)
_________________
It's summer, I can taste the salt of the sea
There's a kite blowing out of control on the breeze
I wonder what's gonna happen to you
You wonder what has happened to me...
 
 
 
ruth-ann
[Usunięty]

Wysłany: 2006-08-21, 17:45   

Pozdrówka dla wszystkich ?osiowatych!!! Strasznie mi smutno w szarej codzienno?ci, ale Alaska jest w nas, prawda?
ruth-ann
 
 
vroooom 
Cz?onek RadyDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 1330
Wysłany: 2006-08-21, 20:09   

No to teraz moja krótka relacja. Przyjecha?em w sobot? rano - dru?yna ?osia jad?a w?a?nie ?niadanie- pogoda by?a taka sobie, ale...
Pozytywne wibracje zrobi?y swoje i wysz?o s?o?ce!- nawet si? opali?em na twarzy. Potem by?o pi?knie, cudownie i wspaniale, grali?my w golfa, gadali?my, ogl?dali?my NX, ta?czyli?my :D
Kto przyjecha? raz, b?dzie wraca? tam co rok. By?o pi?knie! Dzi?kuj? Wam ?osie!
_________________
Listen you fuckers: Here is a man ...
... who wouldn't take it any more, a man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth.
------------------------------------
Total organization is necessary.
Every muscle must be tight.
------------------------------------
"Celem ruchu drogowego nie jest bezpiecze?stwo, tylko szybko??" - JKM
 
 
 
likavitos
[Usunięty]

Wysłany: 2006-08-22, 20:47   

Jedyne co moge powiedzie?: nie?le. Naprawd? baaaardzo nie?le xD
 
 
bonka
[Usunięty]

Wysłany: 2006-08-22, 22:19   

My?l?, ?e najlepiej mo?na to podsumowac s?owami, jakie widnia?y u Wiesi na GG po powrocie: Tego si? nie da opisac, to trzeba przy?yc.

W 100% si? zgadzam! Ogl?dam zdj?cia, czytam relacje, ale to nie to samo. Tych kilku godzin nikt mi nie zabierze. A najfajniejsze by?o to, ?e kiedy wraca?am z Gli?n, na mojej twarzy ca?y czas go?ci? u?miech :)
 
 
nacia
[Usunięty]

Wysłany: 2006-08-24, 19:54   

Tylko wam pozazdro?ci?...ale mo?e za rok mi równie? uda si? tam dotrze? :) ?
 
 
chrisstevens 
Cz?onek RadyZaproszone osoby: 5
Dołączył: 05 Gru 2005
Posty: 666
Wysłany: 2006-08-24, 22:52   

Nie odpu?cimy! :P
_________________


 
 
 
czesmen 
VIPPomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Gru 2005
Posty: 603
Wysłany: 2006-08-24, 23:30   

A kiedy jakies foty b?da bo to juz sie smieszne robi. :( jakies tajne narady :553:
_________________

 
 
 
vroooom 
Cz?onek RadyDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 1330
Wysłany: 2006-08-25, 07:53   

Przecie? foty ju? s?.
_________________
Listen you fuckers: Here is a man ...
... who wouldn't take it any more, a man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth.
------------------------------------
Total organization is necessary.
Every muscle must be tight.
------------------------------------
"Celem ruchu drogowego nie jest bezpiecze?stwo, tylko szybko??" - JKM
 
 
 
bjork
[Usunięty]

Wysłany: 2006-08-25, 20:28   

super, ze sie dobrze bawiliscie - jak mog?o by by? inaczej :diabel2: jezeli moge - mam skromna prosbe - wiecej zdjec!!!! nie wierze, ze nie zrobiliscie zbiorowej fotki :diabel2:
 
 
elwmat
[Usunięty]

Wysłany: 2006-08-26, 14:13   (oryginalnie tekst umieszczony na mojej stronie)

18 sierpie? 2006

Dzisiaj ju? jedziemy. Ostatnie przygotowania, spacer wzd?u? obwodnicy i wyci?gamy kciuki. I w odró?nieniu od mojej samotnej podró?y, dzisiejsza wyprawa idzie nam naprawd? dobrze. Czyli szybko. To chyba Vicky tak dobrze wp?ywa na kierowców... :P

Pierwszy stop, do ?ukowa - i rozmowa o filozofii ?ycia. Klimaty jak w serialu. Stamt?d, (prawie) do Sul?czyna - i rozmowa o dzisiejszej m?odzie?y (i o Ranczo Kaszubskim "Przystanek Alaska", na którym Tomek by? 2 dni wcze?niej). Chwilowa rado??, ale niestety to nie Alaska?czyk :( . Do Bytowa - rozmowa o zlocie fanów (na który chyba uda?o si? namówi? kierowc?). Jest fajnie, klimatycznie i bardzo Alaska?sko. :)

W Bytowie, mi?a niespodzianka. Zatrzymujemy ekstra samochód. No... prawie limuzyn?. Skórzane obicia, nie powiem, daj? poczucie komfortu siedzenia, ale te? i niepewno??, ?e chyba w naszym stroju i ob?adowanymi plecakami nie za bardzo tam pasujemy. Ale co tam - wszystkiego w ?yciu trzeba spróbowa?, co nie? ;) Potem przerwa na posi?ek i ruszamy w dalsz? drog?. I mimo, ?e jest to droga tak ma?o ucz?szczana, jak ta, któr? szed?em z M?awy, to jednego jestem pewien. Tu na pewno z?apiemy stopa. Sprawdzone to zosta?o ju? rok temu. Alaska?czyk zawsze rozpozna innego ?osia...

Jeste?my w ko?cu na Alasce. Ludzi wi?cej ni? rok temu (w mi?dzyczasie odbywa si? tu zlot fanów LOST - Zagubieni), ale szybko odnajdujemy znane nam twarze. Idziemy jeszcze tylko rozbi? namiot, ale kiedy okazuje si?, ?e postawili?my go przy olbrzymim kozaku... W tym momencie ch?? znalezienia innych grzybów okaza?a si? silniejsza ni? sama osada Alaska?ska. Na szcz??cie Vicky szybko mnie opami?ta?a :P - co mi tam, rano te? b?d? rosn?? grzyby...

Krótka pogaw?dka, plany by jutro pojecha? na farm? ?osi i to co najbardziej lubi? tam robi? - gra w golfa! Wieczorem, odby?y si? dwa przedstawienia teatralne (by?y super!:), podczas których niestety mój aparat cyfrowy zerwa? si? ze smyczy i ju? nie chcia? si? potem uruchomi?. Potem wspólne ogl?danie serialu, bieg w deszczu do namiotu i stres w zwi?zku z zaginionymi dokumentami... Dodatkowo przeciekaj?cy namiot... ?ycie...


19 sierpie? 2006

Vicky ?pi, a ja ju? na nogach. Zbieram grzyby :) . Jest ich tu tyle, ?e po 10 minutach mam pe?n? siatk?. Zmieniam taktyk?. Od tej pory bior? tylko te nierobaczywe, a i tak po 3h jestem w tej samej sytuacji - wi?cej do siatki grzybów nie zmieszcz?.

No dobrze, grzyby mam, ale co dalej? Dobrze, ?e Aneta (Ruth-Ann) u?yczy?a tylnej kanapy swojego samochodu - dzi?ki temu mia?em je ju? z g?owy i mog?em wzi?? udzia? w kolejnych rozgrywkach golfowych. I chocia? w tym roku Holling, zwany Czifem oraz Wito nie grali z nami, to i tak nie ma powodów do narzeka?. Ja z moim ulubionym kijem golfowym i ca?a reszta alaska?czyków ?wietnie si? bawili?my. A ?e zaj??em II miejsce w Wielkim Turnieju Golfa im. Joela Flajszmana, to ju? tylko mój sukces, którym nie?mia?o si? w?a?nie pochwali?em :) .

Po po?udniu inscenizacja wyp?yni?cia rozbitków na tratwie (LOST) i pokonanie ich przez piratów, a wieczorem to na co wszyscy tak naprawd? od pocz?tku czekali. Jedni tylko z obaw?, a inni z niecierpliwo?ci?... Bieg byków. Krótkie, acz mocno-procentowa rozgrzewka i biegiem do jeziora.

A na sam koniec dnia, quiz (55 pyta?) i owacje dla Chrisa w trakcie wr?czania mu statuetki "Przechodniego ?osia", przez zesz?oroczn? zwyci??czyni?, czyli Anet?. Potem o?wietlenie Aurory Borealis, przemowa Chrisa i zabawa do 2 w nocy lub ogl?danie serialu, w zale?no?ci od upodoba?.

A do namiotu ju? nie wrócili?my, tylko spali?my "U Eda", razem z innymi ?osiami.
 
 
pandan 


Dołączył: 20 Cze 2006
Posty: 31
Wysłany: 2006-08-28, 19:53   

Witam, musz? od razu poprawi? Elwmata - Bartku, nie zaj??e? 2 miejsca, tylko pierwsze, razem z Chrisem i moj? skromn? osob?. Finalnego wbicia dokona?e? w tej samej kolejce co my, a kolejno?? graczy w kolejce by?a ustalana przypadkowo, wi?c sam widzisz ;-) . Dosz?y mnie s?uchy, ?e niektórzy forumowicze obawiali si? konfrontacji sieciowych postaci z ?ywymi - my?l?, ?e zupe?nie niepotrzebnie. Ja te? jecha?em z pewnymi obawami i zosta?em szalenie mi?o zaskoczony - wszyscy dla siebie jak braciszkowie i siostrunie. Nawet nie dosta?em ?adnego ostrze?enia, nie rozumi? i czuj? si? nieswojo :-) . Trza nam w przysz?ym roku uderzy? zwart? mas?, mo?e by? tylko lepiej i ciekawiej. Na forum nie poznacie: 1) najlepszego przyjaciela Elwmata, ulubionego gestu Vrooma, 3) przemy?le? Hightowera na temat dziewcz?t z Natury, 4) rodziców Chrisa, itd. Ja to wszystko wiem i oczywi?cie dotrzymam tajemnicy, ale mam nadziej?,ze niektórych skusz?. Decyzja ju? zapad?a, b?dziemy w przysz?ym roku kr?ci? polski odcinek Przystanku - g?ównodowodz?co-odpowiedzialnym wydaje si? by? Chris. Dobrze by by?o, gdyby?my si? na tyle zorganizowali,?eby sobie zaj?? ca?y tydzie?. B?dzie z pewno?cia wybornie. Z ch?ci? podziel? si? jeszcze przemy?leniami, ale prosz? wspomóc mnie pytaniami. Yo
 
 
likavitos
[Usunięty]

Wysłany: 2006-08-29, 00:08   

Ooouuuooo coraz lepiej si? robi xP ?ebym tylko jechac mog?a za rok.... :P
 
 
hightower 


Dołączył: 12 Sie 2006
Posty: 28
Wysłany: 2006-08-30, 23:00   

No dobra, tak wszyscy opisuja swoje przezycie dot. tegorocznego zlotu, takze i ja postanowilem dolozyc swoje trzy grosze. Powiem krotko, bez zbednego lania wody: Kto nie przyjechal, niech juz zaluje i szykuje plecaki na kolejny rok. Zabawa byla nieziemska, ale ludzie jakich tam mozna poznac (na czele z nasza Losiowa Ekipa) sa po prostu jedyni i niesamowici. Co do Biegu Bykow,hmmmm, pozostawie to bez komentarza, film mowi sam za siebie :D . Chris - moje gratulacja przyjacielu, twoja wiedza o serialu jest niesamowita.
Vroom - na kolejny rok przygotuj w miare normalne pytania do quizzu :one: Wiesiu - dziekuje za dzwonek do telefonu, teraz co chwile z mojej komorki plynie "serialowy" utwor.
Dobra, koniec tego wazeliniarstwa :) Mam nadzieje ze za rok znowu sie spotkamy i bedziemy bawic jeszcze lepiej :564: .
_________________
cos sie konczy, cos sie zaczyna...
 
 
 
vroooom 
Cz?onek RadyDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 1330
Wysłany: 2006-08-31, 14:14   

Pytanie na nast?pny quiz: prosz? poda? nr rejestracyjny samolotu, którym lata?a Maggie.
Wbrew pozorom to nie jest takie proste pytanie ;)
_________________
Listen you fuckers: Here is a man ...
... who wouldn't take it any more, a man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth.
------------------------------------
Total organization is necessary.
Every muscle must be tight.
------------------------------------
"Celem ruchu drogowego nie jest bezpiecze?stwo, tylko szybko??" - JKM
 
 
 
pyciu 

Dołączył: 06 Paź 2006
Posty: 9
Wysłany: 2006-10-20, 11:18   

vroooom napisał/a:
Pytanie na nast?pny quiz: prosz? poda? nr rejestracyjny samolotu, którym lata?a Maggie.
Wbrew pozorom to nie jest takie proste pytanie ;)


Ja wiem, ja wiem ... :-)))

Dla uwiarygodnienia podam tylko, ?e jedna z Cesn, które lata?y nad Cicely to model 170B z 1952r.
O taka:
http://www.airport-data.c...oto/014603.html

pzdr.
_________________
Pyciu
http://album-foto.pl
 
 
 
zielony 
AdministratorDołączył: 17 Sie 2006
Posty: 1642
Wysłany: 2006-10-22, 17:41   

czy to numer czterocyfrowy ostatnia "3" ? :?:
_________________
"Pod zimnym światłem gwiazd
Jak ciężko żyć tym, co zostali... "
 
 
 
bjork
[Usunięty]

Wysłany: 2006-10-22, 21:14   

zapewne 666 :diabel2:
 
 
vroooom 
Cz?onek RadyDołączył: 03 Gru 2005
Posty: 1330
Wysłany: 2006-10-22, 21:18   

Odpowied? jest tu - trzeba tylko 2 sekundy poszuka?
_________________
Listen you fuckers: Here is a man ...
... who wouldn't take it any more, a man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth.
------------------------------------
Total organization is necessary.
Every muscle must be tight.
------------------------------------
"Celem ruchu drogowego nie jest bezpiecze?stwo, tylko szybko??" - JKM
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Allegro - najwi?ksze aukcje internetowe, najni?sze ceny! Kup i sprzedaj!

phpBB by przemo